Skip to content

เครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ เครื่องแบบไหน นิยมใช้มากที่สุด

เครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ เครื่องแบบไหน นิยมใช้มากที่สุด

เครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ เครื่องแบบไหน นิยมใช้มากที่สุด

เครื่องขัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรง เพื่อลดการจ้างแรงงานคนเพราะการจ้างแรงงานคนนั้นจำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง อีกอย่างแรงงานคนอาจทำงานผิดพลาด รวมถึงทำงานล่าช้าทำให้ไม่ได้ผลผลิตเป็นไปตามที่ต้องการ ประเทศไทยของเรามีการส่งออกข้าวมาเป็นอันดับหนึ่งในอดีต แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทำให้ผู้ประกอบการต้องเจอกับปัญหาต่างๆ และต้องพยายามปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้ทัดเทียมกับตลาดโลก

การเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา แน่นอนว่ามีโอกาสที่ข้าวจะได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งต่างๆ เช่น เศษดิน เศษหิน ทรายกรวด  ฯลฯ ก่อนนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร ควรมีการปรับปรุงคุณภาพข้าวคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ออกเพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพดีและสะอาดมากที่สุด

นอกจากประเทศไทยของเราจะมีการส่งออกข้าวสารแล้ว ข้าวสาร ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ อย่างเช่น อาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มต้องให้ความสำคัญและใส่ใจทุกกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบอย่างข้าวสาร ดังนั้น จึงต้องนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ

วันนี้เราขอแนะนำเครื่องคัดข้าวสาร ราคาถูก แต่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม นั่นคือ SIVTEK VIBRO SEPARATOR  ซึ่งนอกจากสามารถคัดขนาดได้แล้วยังสามารถใช้ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดได้ด้วยมันเป็นเครื่องจักรที่ให้ผลลัพธ์อย่างแม่นยำเกินคาดและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดต้นทุนการจ้างแรงงานและได้ผลผลิตที่รวดเร็ว คุ้มค่าต่อการลงทุนเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องมีการแยกขนาดข้าว เพื่อนำไปแปรรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ ปัจจุบันเครื่องจักรที่ว่านี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้วและยังรองรับการติดตั้งเครื่องรุ่น GS รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ชุดป้องกันตะแกรงอุดตัน ระบบป้องกันแบบ Vibrasonic เป็นต้น

LINEA SIVTEK เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เป็นเครื่องร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้กำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ปะปนมากับผลผลิตได้พร้อมกับ ช่วยคัดแยกขนาดของผลผลิตได้แม่นยำด้วยการทำงานเป็นระบบปิด ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศและยังป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนอื่นๆ เข้าสู่กระบวนการคัดแยกข้าวสารด้วยเครื่องจักรนี้ทำงานแบบอัตโนมัติให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและให้ผลผลิตสูงสามารถคัดแยกแดลบและเมล็ดหักออกจากเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ โดยที่ไม่ทำให้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ได้รับความเสียหายเลยแต่อย่างใด

สำหรับคนที่ถามว่า เครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ ราคาจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน อย่างเช่น ขนาดของตัวเครื่อง ประสิทธิภาพของเครื่อง การป้อนวัตถุดิบเข้ากระบวนการคัดแยก ทำได้มากน้อยแค่ไหน หากเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ราคาแพงก็สามารถคัดผลผลิตได้จำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว