Skip to content

ศิลปะ กับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สำคัญอย่างไร

ศิลปะ กับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สำคัญอย่างไร

ศิลปะ กับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สำคัญอย่างไร

ศิลปะ คำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากมาย จนไม่สามารถจะทำเป็นคำจำกัดความสั้นๆ เหมือนกับอย่างอื่นได้ เพราะมันมีหลายอย่างเป็นส่วนประกอบมาก ศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การวาดรูปอย่างเดียวเท่านั้น มันยังเป็นอีกหลายสิ่ง ที่ให้คุณค่ามากมาย คนที่ไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรง ก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันลึกซึ้งมากเท่าไหร่นัก แต่คนที่เข้าใจความหมายของศิลปะอย่างถ่องแท้ ย่อมจะมองไปอีกมุมหนึ่ง

อย่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราก็เหมือนกัน ศิลปะ ถือว่ามีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ เพราะมันเป็นส่วนที่ช่วยทำให้สังคมของเราดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้น เพราะศิลปะ ไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่ในห้องเรียนของเราอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยู่รอบตัวเราไปหมด แล้วมันสำคัญกับการสังคมของเราอย่างไรบ้าง

-ศิลปะ ช่วยยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้น เราจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุขได้นั้น เราก็ต้องรู้จักการเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการมีน้ำใจ ศิลปะ ก็เป็นอีกหนึ่งวิชา ที่สอนให้คนที่เรียน เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ไม่ว่าจะเป็นคนทุกคน หรือว่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ตาม

จะมองทุกอย่างสวยงามเสมอ เมื่อคนทุกคนเป็นคนที่จเย็น ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง หรืออารมณ์ร้อนใส่กัน มันก็จะไม่เกิดขึ้น ทุกคนจะอยุ่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะคนที่รักงานศิลปะ หรืออยู่กับงานศิลปะ จะเป็นคนที่รักสงบเหมือนกันทุกคน ไม่ชอบวุ่นวายมีเรื่องกับใครทั้งนั้น

-ศิลปะช่วยสร้างความงามให้กับสังคม ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันไม่มีระเบียบ และไม่สวยงาม ศิลปะสามารถที่จะช่วยเข้าไปจัดการ หรือว่าดูแลในตรงนั้นได้เช่นกัน อย่างเช่นตรงไหนที่มันรกร้าง เก่าแก่ ก็สามารถเอาศิลปะเข้าไปจัดการ ไปจัดทำใหม่ตกแต่งใหม่ ให้มันสวยงามได้ อย่างเช่นกำแพงที่มันสกปรก ไม่สวยงาม ก็สามารถเอาศิลปะเข้าไปใส่ ให้มันสวยงามน่าดูกว่าเดิมได้เช่นกัน หรือว่าจะเป็นในโรงเรียนเอง

-ช่วยสร้างความสุขให้กับสังคม คนท่มีผลงานศิลปะอยู่แล้ว และอยากจะโชว์ผลงานของตัวเอง ก็สามารถเอามาโชว์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงตามที่ต่างๆ หรือว่าโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย มันก็เป็นการส้รางความสุข ให้กับคนที่พบเห็นผลงานของเราได้เช่นกัน

เพราะมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ชอบงานศิลปะ แต่ไม่สามารถสร้างสรรค์ ผลงานของตัวเองออกมาได้ ก็อาศัยจากการชมผลงานของคนอื่น ซึ่งมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกัน และคนที่สร้างสรรค์เป็นเจ้าของผลงาน ก็จะเป็นการแบ่งปันควาวมสุขให้กับสังคมด้วย ดีกว่าการเก็บเอาไว้คนเดียว โดยที่คนอื่นไม่รู้

-ช่วยเตือนสติคนในสังคม ศิลปะบางชิ้น สามารถเป็นข้อคิด เป็นข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตของคนในสังคมได้ ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้เรามีความสุขมากที่สุด อย่างผลงานที่เป็นแนวเตือนให้คนระวังการทำบาป หันมาทำความดี และแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราทำบาปแล้ว ชีวิตของเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง อย่างนี้เป็นต้น เป็นการส่งเสริมให้คนหันมาทำความดีได้ด้วย  โดยให้ละเว้นการทำชั่ว ทำบาปทั้งหลาย